Viete, že je možné získať hypotéku aj na kúpu pozemku ?

Banky pri takomto tipe hypotéky majú rôzne podmienky. Niekedy treba ísť pre informácie ohľadom informácií aj do inej banky ako len do svojej ,, materskej ,, kde máte účet.

Posudzuje sa aj v tomto prípade váš príjem, výdavky, úverová história a iné náležitosti. Suma hypotéky na pozemok je v banke  musí byť vy najčastejšie 50% z ceny pozemku.

Pozemok na stavanie musí spĺňať :

* daná územnoplánovacia informácia o možnosti zastavania alebo už stavebné povolenie na rodinný dom

*  musí mať prístupov cestu po spevnenej komunikácii a tá má byť obecná alebo mestská alebo má mať platné právo prechodu a prejazdu cez  prístupovú cestu v prospech  majiteľa

* napojenie na dostupné inžinierske siete – najlepšie keď sú v prístupovej ceste

* technické parametre pozemku podľa stavebného zákona

* pozemok nesmie mať žiadne ťarchy ani spoluvlastnícke podiely

* je potrebné banke doložiť dátum titulu nadobudnutia – kúpnu zmluvu, kde je, že ste vlastník pozemku a aj cena pozemku + doklad o zaplatení za kúpu pozemku.

Viac informácii << TU >>

Compare listings

Compare